Podpora a často kladené otázky


ROZHRANÍ PŘEDÁNÍ SLUŽBY

Služba připojení do sítě internet musí být, při dodržení veškerých podmínek stanovených Smlouvou o poskytované službě a Všeobecnými obchodními podmínkami, funkční na těchto místech:


1.) Při připojení prostřednictvím společného rozvodu v bytovém domě - připojením do zásuvky instalované poskytovatelem služby.


2.) Při připojení bezdrátovou technologií, kdy připojovací bezdrátový modul je v majetku poskytovatele služby - připojením z ethernetového výstupu tohoto zařízení.


3.) Při připojení bezdrátovou technologií, kdy připojovací modul je v majetku zákazníka - připojením k vysílači poskytovatele služby.


V případě, že je služba dostupná při připojení dle výše uvedených bodů 1), 2) a 3) a přitom není funkční na zařízení zákazníka či v jeho lokální síti, jedná se o chybu na straně zákazníka a provedený servis a výjezd technika je účtován zákazníkovi.

NEFUKČNÍ INTERNET

Pokud Vám internet nefunguje, můžete sami udělat několik opatření, která mohou pomoci:


Vypněte veškerá zařízení v síti – bezdrátový modul pro připojení (anténa), router, switch, VOIP bránu či telefon. Vypnutí proveďte vytažením napájení ze zásuvky. Po uplynutí cca půl minuty vše opět zapojte do elektřiny a proveďte restart počítače, notebooku, či jiného zařízení, na kterém je internet prohlížen. Zkontrolujte, zda nejsou povytaženy zapojené konektory datových kabelů. Pokud používáte pro připojení v domácnosti bezdrátový router, zkontrolujte, zda je Váš notebook, tablet či telefon k routeru připojen.


Upozornění: Nikdy neprovádějte reset zařízení, tzn. nespínejte tlačítko „reset“. Pokud je internet nefunkční i po provedení výše popsaných úkonů, volejte linku pro hlášení poruch 728 111 135 (denně od 7.00 do 24:00 h).

NEFUNKČNÍ INTERNET PO VÝMĚNĚ POČÍTAČE, SÍŤOVÉ KARTY ČI PŘEINSTALACI

Pro funkční připojení je nezbytné, aby měl počítač síťovou kartu se správně nainstalovanými ovladači a nastavenou IP adresou. Pokud je počítač zapojen za routerem, dostává IP adresu prostřednictvím DHCP automaticky. V ostatních případech je potřebné mít zadánu přidělenou IP adresu, která je uvedena na konfiguračním protokolu, který zákazník obdržel společně se smlouvou o poskytovaných službách. Pokud zákazník tento protokol nemá, musí se obrátit na technickou podporu poskytovatele.

INTERNET FUNGUJE POMALU NEBO S VÝPADKY

Neváhejte nás kontaktovat. Protože však příčinou pomalého internetu či výpadků připojení může být jak závada na straně poskytovatele, tak i chyba v domácím rozvodu zákazníka, je před nahlášením problému vhodné, ale ne nezbytně nutné, mít k dispozici níže uvedené informace, které pomohou urychlit vyřešení problému.


Výsledky opakovaně provedeného měření rychlosti na adrese www.jhcomp.cz/speedtest a dále na jiném měření rychlosti, např. na www.speedtest.net. Pokud používáte v domácnosti více počítačů, proveďte měření rychlosti postupně na všech počítačích, aby bylo zřejmé, že problém s rychlostí se netýká jen jednoho počítače v síti, ale všech připojených. Je důležité, aby při provádění měření rychlosti nebylo na žádném počítači v síti prováděno stahování ani odesílání dat. V případě, že pro připojení počítačů používáte bezdrátový router, může rychlost internetové přípojky a eventuální výpadky způsobovat kvalita bezdrátového připojení mezi routerem a počítačem. Např. pokud je počítač k routeru připojen bezdrátově přes stěny, stropy apod., může být vlivem slabého signálu snížena rychlost připojení, může docházet i k výpadkům. I přes to, že jsou na routerech a bezdrátových produktech uváděny údaje o vysokých přenosových rychlostech, např. 150 Mbit/s, je skutečná přenosová rychlost, které tyto produkty skutečně dosahují, podstatně nižší.

Obvykle bývá při domácím bezdrátovém přenosu dosahováno skutečné přenosové rychlosti do 20-40 Mbit/s, dle použité technologie to může být o něco více, ale i méně. V praxi to znamená, že pokud má bezdrátový přenos mezi routerem a počítačem nižší kapacitu, než tarif internetové přípojky, bude i skutečná rychlost připojení nižší, než je kapacita internetové přípojky. I kvalitu bezdrátového spojení s domácím wifi routerem jsme však na základě Vašeho podnětu schopni vylepšit. Pokud pro připojení používáte venkovní bezdrátový modul (anténu), tzn. nejste připojen(a) do společného rozvodu v bytovém domě, můžete také zkontrolovat, zda je venkovní bezdrátový modul (anténa) správně uchycen, nemíří např. do země apod. Pokud víte, kde se nachází vysílač, ke kterému je venkovní modul (anténa) připojen, můžete ověřit, zda je zajištěna přímá viditelnost na tento vysílač, tzn. zda není v cestě překážka, strom či dům apod.

NELZE ODESLAT POŠTU

Zkontrolujte, zda máte nastaven odchozí server SMTP na mail.jhcomp.cz

MOŽNOST ZMĚNY TECHNOLOGIE PRO PŘIPOJENÍ

Zákazníci, kteří mají své domácnosti připojeny samostatným bezdrátovým modulem, mohou, pokud mají zastaralý modul s nižší kapacitou, provést výměnu této technologie za modernější technologii s vyšší propustností. Pokud nevíte, jaké zařízení pro připojení využíváte, můžete se informovat na tel. čísle 728 111 135.

MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ NEJNOVĚJŠÍCH TARIFŮ

V průběhu doby, kdy zákazník naši službu využívá, může docházet ke vzniku nových tarifů, které mohou být pro zákazníka výhodnější než jeho stávající tarif. Nové tarify jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.jhcomp.cz a podle možností také v regionální inzerci. V případě vzniku nových tarifů nejsou zákazníkům jejich stávající tarify automaticky měněny za nové. Doporučujeme proto sledovat internetové stránky www.jhcomp.cz a regionální inzerci a podle aktuální nabídky si vybírat nejvhodnější tarif podle svých potřeb a použité technologie. Změny tarifů provádíme bezplatně, stačí jen požadavek zaslat e-mailem na tarify@jhcomp.cz či navštívit naši kancelář.

OPTICKÁ SÍŤ – porovnání s konkurencí

Společnost JHComp s.r.o. využívá pro připojení zákazníků na sídlišti Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží v Jindřichově Hradci plnohodnotnou optickou síť, jejíž propustnost není omezována a znehodnocována použitím bezdrátových prvků. Optické sítě na sídlištích Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží jsou vzájemně propojeny optickým vláknem, které je připojeno přímo do infrastruktury NIX. Výhodou takového řešení je, že propustnost sítě není omezována žádnými bezdrátovými spoji. Bezdrátové spoje mají totiž výrazně nižší propustnost než optická síť. Navíc jejich funkčnost může být také negativně ovlivněna dalšími bezdrátovými technologiemi, které jsou v daném místě používány a tudíž může být vlivem vzájemného rušení také snížena kvalita přenosu. Každá síť je má totiž takovou propustnost a kvalitu jako její nejslabší článek. Pokud je tedy internetová přípojka na dům přivedena bezdrátově nebo sítě v jednotlivých lokalitách jsou propojeny bezdrátovými spoji, bude kvalita a rychlost připojení na úrovni té nejslabší bezdrátové technologie, která je v síti použita. Pokud je tedy ve Vašem domě instalována tzv. „optika“, do které je internet přiveden běžným bezdrátovým pojítkem, bude kvalita a rychlost internetu odpovídat zcela průměrné úrovni, kterou běžné bezdrátové připojení umožňuje. Při výběru poskytovatele pro připojení do sítě internet se proto zajímejte také o to, zda je nabízená přípojka vyvedena z plnohodnotné optické sítě. Neorientujte se proto pouze na nejnižší cenu. Pokud Vám záleží na kvalitě poskytnuté služby, zvažujte také technickou úroveň komunikační sítě, prostřednictvím které je k Vám internet přiveden.

SPLATNOST POPLATKU ZA INTERNET

Služba je účtována formou měsíčních poplatků. Poplatek je splatný vždy k 15. dni daného měsíce, tzn. poplatek za leden je splatný 15. ledna. Pokud nedojde k připsání poplatku ve stanoveném termínu na účet poskytovatele, je zákazníkovi automaticky odesíláno upozornění, že platba nebyla provedena ve stanoveném termínu. Upozornění je odesíláno automatem formou e-mailu a sms na kontakty, které zákazník uvedl ve smlouvě o poskytovaných službách. K uhrazení poplatku je stanovena lhůta 5 dnů a pokud nedojde ani v této lhůtě k uhrazení poplatku, může být služba poskytovatelem přerušena. Za opětovné připojení, po předchozím odpojení z důvodu nezaplacení, je účtován poplatek ve výši 363,- Kč.

Hlášení poruch
728 111 135

denně 7:00 - 24:00

Potřebujete pomoci s výběrem?

Nechte nám kontakt, ozveme se Vám zpět. Kdy se Vám to hodí?

  • Na vámi uvedené údaje zašleme / zavoláme nabídku na Vámi poptávané služby, případně zodpovíme dotazy. Ochrana osobních údajů

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nebo se u nás stavte

U Nádraží 1140/II, Jindřichův Hradec

Po - Pá 9:00 – 17:00
Telefon: 384 325 158

Proč zvolit službu regionálního poskytovatele JHComp s.r.o.

Tváře, které znáte

Při řešení problémů nemusíte komunikovat s „anonymními“ pracovníky firmy z jiného, často vzdáleného místa

Sídlíme v J. Hradci

V případě potřeby s námi své problémy můžete vyřešit osobně přímo v Jindřichově Hradci

Jsme patrioti

Zaměstnáváme pracovníky z regionu kde působíme, využitím našich služeb podpoříte místní občany, regionální ekonomiku.

Jde o čas a profesionalitu

Sídlíme v Jindřichově Hradci, v případě potřeby dokážeme být u Vás dříve než konkurence. Tým našich techniků se pravidelně vzdělává, aby zajistil perfektní servis, který si zákazníci zaslouží.

Na pověsti záleží

Žijeme mezi Vámi, záleží nám na Vaší spokojenosti a naší pověsti. Slušné chování a dobré jméno naší společnosti jsou pro nás důležité, děláme vše pro to, aby naši zákazníci byli spokojeni. Zákazník je pro nás vždy na prvním místě.

Firma s tradicí a budoucností

V regionu působíme již od roku 2002, známe dobře místní podmínky a zvyklosti. Komunikační síť neustále modernizujeme a zvyšujeme její kapacitu a spolehlivost a budeme v tom i nadále pokračovat.