Rychlost připojení na domácí bezdrátové WiFi síti

Vážení zákazníci,

protože je v téměř každé domácnosti či firmě využívána pro připojení počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů bezdrátová WiFi síť, nabízíme Vám v tomto textu vysvětlení možných problémů s rychlostí internetu, které může taková bezdrátová síť způsobovat.

Podle statistik vzniká v cca 80% případů problém s rychlostí a kvalitou internetové přípojky v domácí bezdrátové síti a nezpůsobuje je poskytovatel služby. Nejčastější příčinou problémů s rychlostí internetu nebo s jeho nestabilitou je špatná kvalita bezdrátového spojení mezi WiFi routerem a připojenými zařízeními. Špatná kvalita může být způsobena buď nedostatečným pokrytím prostoru bezdrátovým signálem nebo zarušením bezdrátu jinými zařízeními či kombinací obou faktorů. Pro bezdrátové připojení je nejčastěji využívána frekvence 2,4 GHz nebo také frekvence 5 GHz.

Jelikož je domácí WiFi router instalován v téměř každé domácnosti, je zvláště v hustě osídlené zástavbě velmi pravděpodobné, že bezdrátová komunikace ve Vaší domácnosti je nebo bude rušena zařízením některého z Vašich sousedů. To se pak projevuje tím, že dochází k velmi významným poklesům rychlosti, prodloužení doby odezvy a snížením kvality připojení.

Tento stav se může v čase měnit a to v závislosti na tom, jak jsou ostatní blízké bezdrátové sítě využívány. V případě ověření skutečné kapacity přípojky pak dochází k tomu, že při kontrolním měření prováděném přes kabel připojený k zásuvce v bytě zákazníka či k zařízení zákazníka je dosaženo podstatě vyšších rychlostí než dosahuje zákazník ve své bezdrátové síti.

Kvalitu bezdrátové domácí sítě lze samozřejmě vylepšovat změnou vysílacích kanálů používané frekvence na WiFi routeru a také změnou umístění WiFi routeru či přidáním dalšího bezdrátového vysílače apod. Každému zákazníkovi a zejména zákazníkům v panelových domech v optické síti s vysokou kapacitou internetových přípojek, kteří chtějí využívat kapacitu internetové přípojky naplno, proto doporučujeme využít pro připojení počítače kabel. Toto řešení je vhodné zejména pro počítače, na kterých jsou hrány on-line hry a pro počítače kde jsou stahovány či odesílány velké objemy dat. Ostatní zařízení pak mohou být připojena bezdrátově.

Technici naší společnosti jsou samozřejmě připraveni pomoci všem zákazníkům s nastavením domácí bezdrátové sítě. Své požadavky můžete zaslat e-mailem na adresu info@jhcomp.cz nebo je sdělit telefonicky na tel. číslo 728 111 135, které je všem zákazníkům k dispozici denně, včetně víkendů a svátků, v době od 7:00 do 24:00 hod. Pokud tedy máte pochybnosti o kvalitě poskytované služby, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi prověříme kvalitu a kapacitu jak internetové přípojky, tak i Vaší domácí sítě a zajistíme pro Vás odstranění problému.

Podrobněji se problematikou domácích bezdrátových sítí zabývá např. článek „Aby wifi doma fungovala“ na webu www.internetprovsechy.cz.

Štěpán Železný, JHComp s.r.o.

Komentáře
  • Kategorie
  • Články na mail    Formulář byl odeslán, děkujeme.